ENVÍO RÁPIDO | GRATIS PARA ≥ 49€

Política de Privacidade

Para Herbolario Bio é fundamental a seguridade dos teus datos. Por iso, queremos informarlle a través desta páxina sobre todo o relacionado coa nosa “Política de Privacidade“.

En Europa e en España existen normas de protección de datos pensadas para protexer a súa información persoal de obrigado cumprimento para a nosa entidade. Por iso, é moi importante para nós que entenda perfectamente que imos facer cos datos persoais que lle pedimos. Así, seremos transparentes e darémoslle o control dos seus datos, cunha linguaxe sinxela e opcións claras que lle permitirán decidir que faremos coa súa información persoal. Por favor, se unha vez lida a presente información queda algunha dúbida, non dubide en preguntarnos.

Quen somos?

A nosa denominación: ALBERTO LOPEZ IGLESIAS S.L. | Noso CIF – NIF: B94112786 | Nosa actividade principal: VENDA E DISTRIBUCIÓN DE PRODUTOS COSMÉTICOS | Nosa dirección: C/REPÚBLICA ARXENTINA, 6, 36540, SILLEDA, PONTEVEDRA, ESPAÑA | O noso teléfono de contacto: 611033249 (preferiblemente por whatsapp) | Nosa dirección de correo electrónico de contacto: hola@herbolariobio.com | Nosa páxina web: www.herbolariobio.com | Para a súa confianza e seguridade, informámoslle que somos unha entidade rexistrada no Rexistro Mercantil Tomo 4008, Folio 1, Sección 1ª e Folla PO-57758.

Para que imos usar os seus datos?

Con carácter xeral, os seus datos persoais serán usados para poder relacionarnos con vostede e poder prestarlle os nosos servizos. Así mesmo, tamén poden ser usados para outras actividades, como enviarlle publicidade ou promocionar as nosas actividades.  

Por que necesitamos usar os seus datos?

Os seus datos persoais son necesarios para poder relacionarnos con vostede e poder prestarlle os nosos servizos. Neste sentido, poñeremos á súa disposición unha serie de casas que lle permitirán decidir de maneira clara e sinxela sobre o uso da súa información persoal.  

Quen vai coñecer a información que lle pedimos?

Con carácter xeral, só o persoal da nosa entidade que estea debidamente autorizado poderá ter coñecemento da información que lle pedimos.

De igual modo, poderán ter coñecemento da súa información persoal aquelas entidades que necesiten ter acceso á mesma para que podamos prestarlle os nosos servizos. Así por exemplo, a nosa empresa de mensaxería Nacex (e que cumpre coa súa política de privacidade e a nosa) terá acceso aos seus datos coa finalidade de entregar o seu pedido realizado a través da nosa web. Ou por exemplo, o noso banco coñecerá os seus datos se o pago dos nosos servizos realízase mediante tarxeta ou transferencia bancaria.

Así mesmo, terán coñecemento da súa información aquelas entidades públicas ou privadas ás cales esteamos obrigados a facilitar os seus datos persoais con motivo do cumprimento dalgunha lei. Poñéndolle un exemplo, a Lei Tributaria obriga a facilitar á Axencia Tributaria determinada información sobre operacións económicas que superen unha determinada cantidade. [Aplicado especialmente a Puntos de Venda Autorizados que comercializan os nosos cosméticos nas súas tendas locais].

No caso de que, á marxe dos supostos comentados, necesitemos dar a coñecer  a súa información persoal a outras entidades, solicitarémoslle previamente o seu permiso a través de opcións claras que lle permitirán decidir a este respecto.

Como imos protexer os seus datos?

Protexeremos os seus datos con medidas de seguridade eficaces en función dos riscos que conleve o uso da súa información. Para iso, a nosa entidade aprobou unha Política de Protección de Datos e realízanse controis e auditorías anuais para verificar que os seus datos persoais están seguros en todo momento na Axencia Española de Protección de Datos e Garantía de Dereitos Dixitais.

Enviaremos os seus datos a outros países?

No mundo hai países que son seguros para os seus datos e outros que non o son tanto. Así por exemplo, a Unión Europea é unha contorna segura para os seus datos. A nosa política é non enviar a súa información persoal a ningún país que non sexa seguro desde o punto de vista da protección dos seus datos. No caso de que, con motivo de prestarlle o servizo, sexa imprescindible enviar os seus datos a un país que non sexa tan seguro como España, sempre lle solicitaremos previamente o seu permiso e aplicaremos medidas de seguridade eficaces que reduzan os riscos do envío da súa información persoal a outro país. 

Durante canto tempo imos conservar os seus datos?

Conservaremos os seus datos durante a nosa relación e mentres nos obriguen as leis. Unha vez finalizados os prazos legais aplicables, procederemos a eliminalos de forma segura e respectuosa co medio ambiente. 

Cales son os seus dereitos de protección de datos?

En calquera momento pode dirixirse a nós para saber que información temos sobre vostede, rectificala se fose incorrecta e eliminala unha vez finalizada a nosa relación, no caso de que iso sexa legalmente posible.  Tamén ten dereito a solicitar o traspaso da súa información a outra entidade. Este dereito chámase “portabilidad” e pode ser útil en determinadas situacións. Para solicitar algún destes dereitos, deberá realizar unha solicitude escrita á nosa dirección, xunto cunha fotocopia do seu DNI, para poder identificarlle.  Nas oficinas da nosa entidade dispoñemos de formularios específicos para solicitar os devanditos dereitos e ofrecémoslle a nosa axuda para o seu enchemento.

Para saber máis sobre os seus dereitos de protección de datos, pode consultar a  páxina web da Axencia Española de Protección de Datos (www.agpd.es).

Pode retirar o seu consentimento se cambia de opinión nun momento posterior?

Vostede pode retirar o seu consentimento se cambia de opinión sobre o uso dos seus datos en calquera momento. Así por exemplo, se vostede no seu día estivo interesado/a en recibir publicidade dos nosos produtos ou servizos, pero xa non desexa recibir máis publicidade, pode facérnolo constar a través do formulario de oposición ao tratamento dispoñible nas oficinas da nosa entidade. Ademais, en todas as nosas comunicacións ten acceso de forma visible e inmediata no pié da notificación para tramitar baixa de forma inmediata no noso sistema. Para nós, que os nosos clientes valoren nosas comunicacións de forma óptima é vital, por iso, facilitamos as baixas da mesma, xa que non é a nosa intención enviar comunicacións que non interesen aos clientes.

No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos, onde pode formular unha reclamación?

No caso de que entenda que os seus dereitos foron desatendidos pola nosa entidade, pode formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos, a través dalgún dos medios seguintes:

Sede electrónica: www.agpd.es

Dirección postal: Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6, 28001, Madrid.

Vía telefónica: Telf. 901 100 099 | Telf. 91 266 35 17

Formular unha reclamación na Axencia Española de Protección de Datos non conleva ningún custo para vostede e non é necesaria a asistencia de avogado nin procurador. 

Elaboraremos perfís sobre vostede?

A nosa política é non elaborar perfís sobre os usuarios dos nosos servizos. Con todo, poden existir situacións nas que, con fins de prestación do servizo, comerciais ou doutro tipo, necesitemos elaborar perfís de información sobre vostede. Un exemplo puidese ser a utilización do seu historial de compras ou servizos para poder ofrecerlle produtos ou servizos adaptados aos seus gustos ou necesidades. En tal caso, aplicaremos medidas de seguridade eficaces que protexan a súa información en todo momento de persoas non autorizadas que pretendan utilizala no seu propio beneficio. 

Usaremos os seus datos para outros fins?

A nosa política é non usar os seus datos para outras finalidades distintas ás que lle explicamos. Se, con todo, necesitásemos usar os seus datos para actividades distintas, sempre lle solicitaremos previamente o seu permiso a través de opcións claras que lle permitirán decidir respecto diso. Herbolario Bio non compartiu, comparte nin compartirá os seus datos con terceiros (a non ser que se soliciten por vía legal, tal e como explicamos arriba: autoridades nacionais etc.)/ etc.).

Cláusula adicional: Email, redes sociais e WhatsApp.

Cando o cliente desexa que nos comuniquemos mediante calquera medio de mensaxería (para darlle información sobre os nosos produtos e servizos, ou ben resolver calquera consulta) debe contactarnos de forma directa. Por iso dános o seu consentimento directo ao usar calquera medio de comunicación directo.

Queremos aclarar que; a excepción do email, contactarnos a través de redes sociais ou whatsapp realízase unha transferencia internacional de datos con Estados Unidos (acollidas aos acordos de Privacy Shield). Garántese un nivel de protección equivalente ao europeo e non estamos obrigados a facer esta mención, pero queremos que o saibas, porque as empresas que prestan devandito servizo (redes e whatsapp) non teñen os seus datos en Europa e, por tanto, queremos engadir esta cláusula informativa. E sabedes que sempre levamos a transparencia ao máximo nivel; e se, usamos as redes e whatsapp a diario, pero gústanos informar. Sempre.

📎 Xa sabedes que a transparencia é algo que levamos no noso ADN (sempre). Por iso, queremos informarche de que a política de privacidade actualizouse por última vez o 27-05-2023.

Hai lista de espera... Fai o teu reserva! Tan só debes indicarnos o teu email e a cantidade que queres reservar e avisarémosche en canto estea de novo en stock.